HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

Fanklub HC Pelhřimov

Hokejový fanclub Pelhřimov (dále jen HFC Pelhřimov) existuje v Pelhřimově v neformální či poloformální podobě v souvislosti s existencí hokejového klubu v Pelhřimově. Od sezóny 2002 – 2003 II. ligy hokeje ČR je ustanoven plně formálně stanovami a od roku 2008 je oficiálně zaregistrován jako občanské sdružení. Jedná se o volné sdružení těch občanů ČR, kteří se oficiálně hlásí k výjimečné divácké podpoře HC Pelhřimov a splnili všechny potřebné formální požadavky k přijetí členství do HFC Pelhřimov.

Jaké jsou podmínky členství?

  - Dovršení věku 18 let, nebo podepsána přihláška zákonným zástupcem nezletilého.
  - Žádné trestné stíhání orgány za závažnou trestní činnost.
  - Počátek členství je datován od podání řádné přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve výši 200 Kč na sezónu

Přihlášku do HFC Pelhřimov můžete podat osobně u členů vedení HFC (každý domácí zápas na tribuně pod vlajkou – v tzv. kotli), nebo se lze přihlásit prostřednictvím kontaktního e-mailu (viz. níže). Po zaplacení členského poplatku budete zapsáni mezi řádné členy HFC a bude vám vystavena členská průkazka.

Vedení hokejového fanklubu

Pavel Forejt, Michal Krátký, Jiří Gebarovský

Co mi členství ve fanklubu přinese?

  - členům HFC je na vybrané zápasy poskytována sleva na výjezdy

  - člen HFC může obdržet volnou vstupenku na venkovní utkání (každý klub poskytuje hostujícím fanouškům několik volných vstupenek na zápas – tyto vstupenky budou rozděleny přednostně mezi  členy HFC) 

  - člen fanklubu má hlasovací právo na valných hromadách HFC a může být rovněž volen do vedení HFC
  - Pouze člen fanklubu bude mít přístup do kabiny mužstva při zvláštních příležitostech (oslavy apod.)